Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun

Volwasseneneducatie, onderdeel van de Participatiewet, biedt een aanbod voor Nederlandse geletterdheid: luisteren, spreken, lezen, schrijven, 'gecijferdheid' en het gebruik van alledaagse informatie en communicatietechnologie. Educatie is vooral bedoeld voor anderstaligen (niet-verplichte inburgeraars), analfabeten, laaggeletterden of inwoners die hun taalniveau willen verbeteren. 

Het wettelijk kader voor volwasseneneducatie is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. In 2015 waren er enkele wetswijzigingen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de arbeidsregio Friesland (gehele provincie) is aangewezen als samenwerkingsregio met Leeuwarden als coördinatiegemeente. Hierdoor is een netwerk- en infrastructuur ontstaan die de komende jaren verder wordt uitgebouwd.  Daarnaast blijft het versterken van het  netwerk met bedrijven voor het realiseren en creëren van taalstage-plaatsen een belangrijk onderdeel.

Het aanbod Volwassenen Educatie is na een Europese aanbesteding gegund aan het Friesland College voor de periode 2018- 2020 (met verlengingsopties). 

Vanuit Weststellingwerf maken jaarlijks ongeveer 50 inwoners gebruik van het formele taalaanbod (de niet-verplichte inburgeraars).

Naast het formele taalaanbod biedt het Friesland College in samenwerking met de bibliotheek en Timpaan een informeel taalaanbod. Dit bestaat uit het begeleiden van inwoners met een taalachterstand door een taal-vrijwilliger (aangestuurd door Friesland College).