Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Voor het tweede deel van het project (2017-2024) ligt de nadruk op activiteiten in het Sociaal domein

Voor het tweede deel van het project (2017-2024) ligt de nadruk op activiteiten in het Sociaal domein
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

Er is voor gekozen om voor het tweede deel van het project Noordwolde (2017-2024) de nadruk te leggen op activiteiten in het Sociaal domein die expliciet ten dienste staan van de projectdoelen participatie, inkomen en terugdringen van werkloosheid. De uitkomsten van de tweemeting en de participatie-enquête van Partoer leveren input voor de activiteiten.

In 2019 zal verder uitvoering worden gegeven aan:

a. Inzet op gezondheidspreventie (project Vitale Regio);
b. Inzet op (arbeids)participatie (project Versterken door te verbinden);
c. Versterken van sociale cohesie.

Daarnaast wordt in gezamenlijkheid met alle betrokken (inwoners en ondernemers) gewerkt aan een compact en aantrekkelijk winkelgebied in Noordwolde