Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Voorschoolse voorzieningen

Voorschoolse voorzieningen
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun

Met ingang van 2018 valt peuteropvang onder de Wet Kinderopvang en is er sprake van een open markt. Ouders kunnen kiezen uit verschillende vormen van opvang: peuteropvang en/of kinderopvang. In 2019 wordt voornamelijk ingezet op het bereiken van de doelgroep 2-4 jarigen.