Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van sociale netwerken

Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van sociale netwerken
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

Het Bureau Vrijwilligers en Mantelzorg Weststellingwerf brengt vraag en aanbod bij elkaar en ondersteunt vrijwilligers en mantelzorgers. Het Buurtsportwerk ondersteunt de vrijwilligers die zich inzetten bij de sportverenigingen. Met de herijking van het welzijnswerk onderzoeken we hoe we vrijwilligers nog op andere manieren kunnen werven en faciliteren.