Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Werken aan bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid om onder andere woninginbraken te voorkomen

Werken aan bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid om onder andere woninginbraken te voorkomen
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

Samen met ketenpartners werken we aan bewustwording. In 2019 gaan we:
- De Veiligheidskrant uitgeven tijdens de week van de veiligheid
- In de week van de veiligheid bijeenkomsten organiseren gericht op bewustwording
- Promotie activiteiten tijdens het Lindefestival
- Besmettingsbrieven versturen bij woninginbraken