Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Wij doen mee aan een landelijke benchmark voor de dienstverlening

Wij doen mee aan een landelijke benchmark voor de dienstverlening
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Nadort André, van de

We doen mee aan het landelijke programma digitalisering, met als uitgangspunt digitaal waar het kan en persoonlijk als het moet, omdat we ook aandacht hebben bij onze dienstverlening voor laaggeletterdheid en digibetisme.  Wij doen mee aan de landelijke benchmark voor de dienstverlening. Aan de hand van managementrapportages en de resultaten van de benchmark zal gekeken worden naar de kwaliteit en het behandelproces. Indien nodig zal dit worden aangepast. Kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) worden opnieuw vastgesteld. Wij houden nieuwe ontwikkelingen bij en onderhouden nauwe contacten in verband met implementatie en beheer van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT).  Het gemeentelijke digitale loket wordt uitgebreid en gevuld met producten, diensten en formulieren die door onze inwoners en bedrijven gebruikt kunnen worden; we lopen op dat punt in de pas met de landelijke opgave.