Kerngegevens

Kerngegevens

Kerngegevens Begroting 2020 Prognose 2021 Prognose 2022 Prognose 2023
Sociale structuur 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023
Inwoners
 van 0-4 jaar 1.000 1.000 1.000 1.000
 van 5-19 jaar 4.300 4.300 4.300 4.300
 van 20-64 jaar 13.975 13.700 13.425 13.250
 vanaf 65 jaar 6.600 6.900 7.200 7.400
Totaal inwoners 25.875 25.900 25.925 25.950
Uitkeringsgerechtigden 460 460 460 460
Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente in km²
binnenwater 7,73 7,73 7,73 7,73
land 220,71 220,71 220,71 220,71
Totaal oppervlakte 228,44 228,44 228,44 228,44
Woonruimten
Koopwoningen (excl.recreatie) 7.781 7.781 7.781 7.781
Huurwoningen 3.301 3.301 3.301 3.301
Recreatiewoningen 130 130 130 130
Totaal woonruimten 11.212 11.212 11.212 11.212
Woonwagens 16 16 16 16
Woonschepen 1 1 1 1
Lengte van de wegen in meters
Binnen de bebouwde kom 120.343 120.343 120.343 120.343
Buiten de bebouwde kom 284.600 284.600 284.600 284.600
Totaal lengte van de wegen 404.943 404.943 404.943 404.943
Lengte van de fietspaden in meters 84.861 84.861 84.861 84.861
Aantal m2 openbaar groen 1.127.611 1.127.611 1.127.611 1.127.611