Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Brede school

Brede school

In onze gemeente zijn zes brede scholen. Dit zijn gebouwen met een school en andere kindvoorzieningen, zoals kinderopvang en peuteropvang. In de brede school wordt op basis van één pedagogisch beleidsplan samengewerkt.  

Een aantal schoolbesturen heeft aangegeven graag een doorontwikkeling te willen maken naar integrale kindcentra (IKC). In een IKC wordt niet alleen samengewerkt vanuit één pedagogisch beleidsplan, maar is bovendien één persoon verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing. De doorontwikkeling van het bredescholenbeleid naar een IKC-beleid is onderdeel van de op te stellen algemeen samenhangende visie op onderwijs.