Terug

Buurtsportwerk

Buurtsportwerk

Het rijk heeft meer geld beschikbaar gesteld voor buurtsportcoaches. Hierdoor kunnen we extra buurtsportcoaches inzetten. 
De extra buurtsportcoaches werken in het onderwijs en ondersteunen verenigingen. Tijdens de activiteiten geven de buurtsportcoaches ook uitvoering aan de speerpunten vanuit GIDS en JOGG (zie ook onder programma 7).

Samen met schoolbesturen bekijken we of voor de extra inzet in het onderwijs een financiële bijdrage vanuit het onderwijs mogelijk is.Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud