Terug

Controle op jeugdhulp

Controle op jeugdhulp

De Backoffice is verantwoordelijk voor het administratieve verkeer tussen aanbieders en de OWO-gemeenten. De Backoffice controleert de declaraties op basis van het administratieprotocol Jeugd. Dit protocol is door de Friese gemeenten met de aanbieders afgesproken. Er komen meer inhoudelijke controles, de signaalfunctie van de backoffice is uitgebreid en de afspraken uit het administratieprotocol handhaven we strikter. Dit leggen we vast in werkprocessen en afspraken. De Backoffice en gebiedsteams werken nog beter samen.Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud