Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Doelstelling Klimaatbeleidsplan 2010-2020 herijken

Doelstelling Klimaatbeleidsplan 2010-2020 herijken

Binnen de door uw raad vastgestelde kaders starten wij met de herziening van het gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid (inclusief bijbehorende uitvoeringsprogramma en financieringsvoorstellen).