Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Een 'Uitvoeringsprogramma versterken ketensamenwerking ouderen' ontwikkelen

Een 'Uitvoeringsprogramma versterken ketensamenwerking ouderen' ontwikkelen

In het uitvoeringsprogramma hebben we onder andere aandacht voor:

  • voortzetting van Mijn Huis Op Maat;
  • inzetten van domotica;
  • het ontwikkelen van algemene voorzieningen;
  • ondersteuning van mantelzorgers en
  • het bevorderen van samenwerking tussen organisaties in de gemeente die betrokken zijn bij het welzijn, de zorg en de ondersteuning van ouderen.