Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Gebiedsteam

Gebiedsteam

Vanuit het gebiedsteam werken we aan het versterken van de sociale basis, onze samenleving.
We werken met inwoners en andere partners aan structureren waarbij preventie centraal staat.
We gaan collectieve oplossingen ontwikkelen, waar mogelijk samen met inwoners.
We sluiten aan bij  initiatieven in de dorpen en wijken en werken ook in de gemeentelijke organisatie meer samen.