Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Gebruik van sociale media

Gebruik van sociale media

Vanuit de werkgroep bestuurlijke vernieuwing is een communicatiematrix voor de gemeenteraad opgesteld. De matrix bevat een overzicht hoe de verschillende communicatiemiddelen en doelen met elkaar in verband zijn gebracht. Per doel is aangegeven in hoeverre een bepaald middel zich leent voor het communiceren van duidelijke informatie. De leden van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing starten met het maandelijks behandelen van onderwerpen binnen de gemeente. Deze onderwerpen worden in kaart gebracht en hierover zullen korte persberichten worden opgesteld.