Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

In beeld brengen van kwetsbare gebieden in de gemeente

In beeld brengen van kwetsbare gebieden in de gemeente

In 2019 is een zogenaamde risicoanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse zijn 20 locaties naar voren gekomen waar maatregelen moet worden uitgevoerd. Daarnaast moeten nog 3 locaties nader worden onderzocht. De kosten van de maatregelen worden opgenomen in het kostendekkingsplan van het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023.