Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Integraal Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

Integraal Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

Met een huisvestingsplan kunnen gemeente en schoolbesturen sturen op onderwijshuisvestingsbeleid. In het huisvestingsplan komen de wettelijke verplichtingen en lokale beleidskeuzes (bijvoorbeeld IKC-vorming, verduurzaming) samen. Om invulling te kunnen geven aan de lokale beleidskeuzes is de samenhangende visie op onderwijs input voor het huisvestingsplan. De mogelijke herschikking van scholen is een complex proces. Hiervoor is geld opgenomen in het dynamisch investeringsprogramma. De financiële vertaling wordt in de begroting opgenomen als het project gereed is voor de uitvoering.