Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Inwoners ondersteunen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Inwoners ondersteunen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Inwoners met weinig arbeidsgeschiktheid of een grote afstand tot de arbeidsmarkt helpen we om arbeidsmatige dagbesteding te vinden. Deze arbeidsmatige dagbesteding wordt vanuit de Wmo ingezet.  Als inwoners arbeidsgeschiktheid ontwikkelen, wordt het traject vanuit de Participatiewet overgenomen. Zo worden trajecten afgestemd op de ontwikkeling van een inwoner.  Ook zijn er voorzieningen zoals loonkostensubsidie. Deze subsidie is bedacht voor inwoners die door een beperking niet in staat zijn om met volledige arbeid het wettelijk minimumloon  te verdienen. Als werkgevers een inwoner in dienst nemen kunnen zij in aanmerking komen voor loonkostensubsidie.