Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun

Het recht op leerlingenvervoer is in de wet vastgelegd. Als leerlingen door hun zorgbehoefte een speciale school bezoeken, kunnen ouders leerlingenvervoer aanvragen. De praktische uitvoering hiervan is vastgelegd in de verordening Leerlingenvervoer. Uitgangspunt is dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk reizen. Waar mogelijk maken ze gebruik van openbaar vervoer. Als dat niet lukt, kiezen ouders en/of verzorgers  zelf een taxivervoerder. Ook in 2020 hanteren we deze werkwijze.

Er zijn steeds meer leerlingen met een problematiek die leerlingenvervoer nodig hebben, maar  hier op basis van de huidige verordening geen recht op hebben. Daarom kijken we in 2020 in overleg met een aantal gemeenten of we de verordening leerlingenvervoer moeten aanpassen.