Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Maatregelenpakket Wmo

Maatregelenpakket Wmo

We proberen het verwachtte oplopende tekort zover mogelijk terug te dringen.
Hiervoor doen we de volgende dingen:

  • We nemen maatregelen om cliënten met kostbare indicaties nader te onderzoeken;
  • de VFG heeft bij de VNG aangekaart dat het abonnementstarief tot hogere kosten leidt;
  • het opzetten van algemene en collectieve voorzieningen zodat inwoners minder snel een maatwerkvoorziening aanvragen;
  • maatwerkvoorzieningen richten we anders in, zodat lichtere vormen van ondersteuning worden ingezet;
  • Sociaal Domein Fryslân treft verschillende beheersmaatregelen Beschermd Wonen, zoals een regionaal expertiseteam voor BW. Hierdoor is er regionaal sturing op de toegang en de kosten.

Kanttekeningen hierbij zijn dat:

  • Voor het opzetten van algemene en collectieve voorzieningen is op korte termijn een investering nodig. Op lange termijn verwachten we dat het tot besparingen zal leiden.
  • Als de verschillende (beheers)maatregelen onvoldoende effect hebben, lopen we het risico dat we niet uitkomen met het budget Wmo en het budget Beschermd Wonen.