Terug

Maatwerk

Maatwerk

Onze werkwijze – maatwerk bieden

Als inwoners met een hulpvraag bij het gebiedsteam komen, wordt gekeken of zij zelf of samen met anderen tot een oplossing kunnen komen. Daarbij wordt breed naar de inzet van de sociale basis gekeken. Mogelijk kan de inzet van bijvoorbeeld mantelzorgers, vrijwilligers, een collectieve of algemene voorziening of ander inwonersinitiatief steun bieden. Als dat niet mogelijk is, wordt gekeken naar een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo als vangnet. Hiervoor heeft de gemeente contracten met zorgaanbieders. Zij leveren de hulp die de inwoner nodig heeft. Wij hebben de contracten in OWO-verband afgesloten. Vanaf 1 januari 2020 gaan nieuwe contracten in. Hiermee willen we de volgende dingen bereiken:

  • Versterken van het sociaal netwerk en het inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers;
  • Ondersteuning dichtbij en met lokale aanbieders en de inwoners organiseren;
  • Bewegen naar lichtere vormen van ondersteuning;
  • Samenwerken;
  • Minder administratie en minder bureaucratie;
  • Inzet van technologie en domotica;
  • Goed resultaat met de beschikbare middelen.


Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud