Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Netwerk dorps- en wijkorganisaties vormt basis voor beleid

Netwerk dorps- en wijkorganisaties vormt basis voor beleid

Onze dorps- en wijkverenigingen weten wat er speelt. We zetten in op de contacten met hen, zodat wij kunnen inspelen op hun vragen en wensen. De dorpencoördinator is daarbij een laagdrempelig aanspreekpunt. De  terugkerende overleggen op bestuurlijk en projectniveau met de plaatselijke belangen en wijkverenigingen vormen een stevige basis voor verdere samenwerking. De vele contacten leiden tot honderden vragen, wensen en ideeën die gemeente en dorpen op praktische wijze oppakken. Blijvend aandachtspunt is de druk op onze actieve bewoners om mee te denken en zelf de regie te pakken. Er zijn grenzen aan wat wij van deze vrijwilligers kunnen vragen en mogen verwachten. We geven daarom de ruimte voor een creatieve aanpak die past bij de mogelijkheden van dorp of wijk.