Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Nieuwe afspraken maken met Caparis over de werkplekken voor het wsw personeel uit onze gemeente

Nieuwe afspraken maken met Caparis over de werkplekken voor het wsw personeel uit onze gemeente

Vanaf 1 januari 2020 verandert de GR SW Fryslan naar een bedrijfsvoerings GR die alleen gericht is op het formeel werkgeverschap van de SW medewerkers. We maken via een dienstverleningsovereenkomst afspraken over de dienstverlening van Caparis voor de werknemers met een SW-indicatie uit Weststellingwerf.