Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Ondersteunen doelgroep

Ondersteunen doelgroep

Vanuit onze integrale aanpak laaggeletterdheid, armoede en schulden  ondersteunen we  inwoners waar dat nodig is.
We helpen bij financiële vragen en schulden. Ook helpen we inwoners om de financiële administratie weer zelf te regelen als ze daar moeite mee hebben. Bijvoorbeeld na een periode dat een bewindvoerder de financiële administratie van een inwoner heeft beheerd.

Inwoners met een laag inkomen geven we informatie over minimaregelingen en voorzieningen. Ook signaleren we problemen die spelen bij inwoners. De medewerkers van het gebiedsteam worden getraind om de problematiek van laaggeletterdheid beter te herkennen.

Inwoners kunnen hulp krijgen als ze het lastig vinden om regelingen aan te vragen. De Papierwinkel helpt hierbij. Ook voor bijvoorbeeld het lezen van een ingewikkelde brief kunnen inwoners bij de Papierwinkel binnenlopen.