Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Ondersteuning initiatieven dorpen en wijken

Ondersteuning initiatieven dorpen en wijken

Vanuit verschillende beleidsterreinen (o.a. Sociaal domein, ruimtelijke ontwikkeling, dorpencoördinator) werken we met de dorpen en de wijken in onze gemeente. Onderdeel hiervan is het stimuleren en ondersteunen van  initiatieven van inwoners. Door nog beter samen te werken in de organisatie kunnen we deze inzet versterken en verbeteren. Hiervoor wordt een projectplan opgesteld in samenwerking met andere betrokken afdelingen.