Terug

Onderzoeken op welke manier wij kunnen meten hoe de ondernemers de dienstverlening van de gemeente waarderen.

Onderzoeken op welke manier wij kunnen meten hoe de ondernemers de dienstverlening van de gemeente waarderen.

Er zijn verschillende manieren waarop een onderzoek naar de tevredenheid van ondernemers over de dienstverlening van de gemeente kan worden gedaan. Wij zullen meerdere manieren bekijken en voor één methode kiezen. 

Dit zal in 2020 leiden tot de eerste, zogenaamde, nul-meting. Wij zullen ook een planning gaan maken voor de herhalingsonderzoeken, zodat wij kunnen zien of onze (eventueel gewijzigde) inzet door onze ondernemers wordt gewaardeerd. 
Tevens zullen wij de uitkomsten van de metingen meenemen bij het opstellen van de economische uitvoeringsagenda.

Een ondernemerspeiling sluit aan bij de doelstelling in programma 0 van 'tevreden ondernemers'.Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud