Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Ontwikkelen integrale aanpak

Ontwikkelen integrale aanpak

Met een integrale aanpak rond de thema's laaggeletterdheid, armoede en schulden willen we inwoners bereiken die deze problemen hebben.  We werken hierbij samen met ketenpartners.

We willen voorkomen dat inwoners schulden maken. Daarom informeren we inwoners over omgaan met geld en geven we voorlichting op scholen voor het voortgezet onderwijs.Ook nemen we deel aan het project Amargi, Vroege hulp bij geldzorgen. Inwoners met beginnende betaalachterstanden bieden we vanuit dit project hulp. Door deze hulp kan voorkomen worden dat schulden oplopen. We werken samen met vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie. Een vrijwilliger helpt een inwoner om weer overzicht te krijgen in de financiële administratie.