Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Ontwikkelen rol en positie dorpencoördinator

Ontwikkelen rol en positie dorpencoördinator

Gelet op de genoemde ontwikkelingen en het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij bijvoorbeeld het opstellen van nieuw beleid, de eigen (sociale) leefomgeving, de omgevingsvisie en dorpsvisie, nieuwe vormen van samenwerking en de aandacht voor het versterken van samenwerking in Noordwolde en Wolvega vragen om een integrale aanpak. Deze taken zijn breder dan die van de huidige functie dorpencoördinator. In 2020 onderzoeken we de precieze invulling daarvan. Daarbij betrekken wij de uitbreiding van deze coördinerende rol op deze onderwerpen.