Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het centrum.

Opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het centrum.

Nadat de visie voor het centrum is vastgesteld gaan wij samen met ondernemers en ondernemersverenigingen een plan van aanpak voor de uitvoering opstellen. Daarbij maken wij onderscheid in korte en lange termijn acties.
Acties die snel en binnen bestaande budgetten uitgevoerd kunnen worden pakken wij gezamenlijk op.