Terug

Opzet fase 6 (2021-2023)

Opzet fase 6 (2021-2023)

Fase 6 (2021-2023)

Fase 6 van het programma Bestemming Noordwolde start in 2021. Dit is de laatste fase van het gehele programma. In deze fase pakken we door op de ingeslagen weg. Hierbij blijft de focus liggen op ontwikkelingen in het sociaal domein en het versterken van het ondernemersklimaat. Wel zetten we nieuwe projecten op. We werken samen met inwoners, verschillende diensten en partners om de sociale leefbaarheid en de sociale basis in Noordwolde te versterken en een bijdrage te leveren aan de gestelde doelen.
Eind 2019/begin 2020 vindt er een grote bijeenkomst plaats voor en met het dorp waar we gezamenlijk gaan kijken naar de kansen, wensen en plannen voor de komende jaren. We willen van  de bewoners weten wat zij belangrijk vinden en waar zij aandacht voor vragen. Op basis van deze input zetten we gezamenlijk in op nieuwe projecten voor fase 6 en vragen we subsidie aan bij de Provincie. Het plan van aanpak wordt ook aan de raad gestuurd.Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud