Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Passend onderwijs

Passend onderwijs
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun

0-12 jarigen – Het is belangrijk dat kinderopvang, peuteropvang, basisonderwijs en gebiedsteams goed samenwerken. We hebben hierbij extra aandacht voor het ontwikkelen van- en toeleiden naar onderwijsondersteuning, gecombineerd met zorgondersteuning. In 2020  zijn de vlechtwerkers meer aanwezig op basisscholen. Zij helpen dan leerkrachten en leerlingen met zorg- of hulpvragen.

12-23 jarigen – Ook hier is het belangrijk dat scholen en gebiedsteams goed samenwerken. In 2020 werken we aan betere samenwerking tussen het onderwijs en jeugdhulp (versterken ketensamenwerking jeugd). Vlechtwerkers jeugd werken dan op de scholen. Het ontwikkelen van-  en toeleiden naar onderwijsondersteuning, gecombineerd met zorgondersteuning is hierbij een aandachtspunt. Het belangrijkste is wat het kind nodig heeft. We willen dat kinderen naar school gaan en niet thuis moeten blijven. Daarom letten we extra goed op wat op scholen gebeurt en helpen we kinderen die hulp nodig hebben op een passende manier.

In programma 6 is bij de taakgroep Versterken ketensamenwerking jeugd/preventieve werkwijze scholen aangegeven dat het versterken van de samenwerking tussen de vlechtwerkers en de scholen onderdeel is van de preventieve werkwijze die we in Weststellingwerf nastreven.