Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Preventie op jeugdhulp

Preventie op jeugdhulp

We willen een preventieve werkwijze. Met een preventieve werkwijze bedoelen we dat we er vroeg bij zijn om te voorkomen dat problemen erger worden. Omdat kinderen en ouders met veel verschillende partijen te maken hebben, willen we ook deze partijen hierbij betrekken. Denk aan scholen, jeugdgezondheidszorg, de huisarts en sportverenigingen. Door elkaar te kennen en werkwijzen goed op elkaar af te stemmen, kunnen we sneller reageren op signalen van kinderen en hun ouders. We kiezen nu voor een gerichte inzet op de scholen door de inzet van de vlechtwerkers op school structureel te maken en door specifieke inzet  op de basisscholen om te komen tot een gezamenlijk, preventieve werkwijze.

Ook doen we mee aan het project Kansrijke Start. In dit project verbinden we lokale organisaties zoals  kraamzorg, de GGD en (klinisch) verloskundigen en werken we samen aan een preventieve werkwijze.  Voor dit project doen we een beroep op landelijke gelden.

Voor de inzet op basisscholen leggen we verbinding met Bestemming Noordwolde en ontwikkelen we collectieve oplossingen voor jeugd en jongeren.