Terug

Preventieve werkwijze scholen

Preventieve werkwijze scholen

De eerste stap die we gezet hebben is het meer aanwezig zijn in de scholen. Sinds 2017 zijn de vlechtwerkers regelmatig op scholen te vinden. Zowel op het basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Elke school heeft zijn eigen vlechtwerker(s). Deze inzet is gericht op het eerder bij de vraag zijn. Door de vlechtwerkers op scholen zijn veel hulpvragen eerder in beeld gekomen en kon eerder hulp worden ingezet. De inzet van vlechtwerkers in de scholen willen we daarom structureel maken.

De preventieve werkwijze die we willen, gaat veel verder dan de eerste stap die we hebben gezet. We willen namelijk ook inspelen op de vraag wat kinderen, ouders en leerkrachten nodig hebben. Daarom zijn we op twee basisscholen gestart met een pilot om te komen tot een nieuwe samenwerking. Hieraan werkend komen we zo tot een gezamenlijke invulling van een preventieve werkwijze en mogelijk nieuw aanbod. Ook de jeugdgezondheidszorg (GGZ) werkt hierin mee. We letten goed op wat de scholen en jeugdgezondheidszorg zelf kunnen bijdragen of oppakken.Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud