Terug

Schrijven uitvoeringsprogramma Drank en horecawet

Schrijven uitvoeringsprogramma Drank en horecawet

  • We schrijven een uitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet 2019-2021. Dat doen we samen met verschillende afdelingen van de gemeente. Ook werken we veel samen met partijen uit de samenleving, want verantwoordelijk zijn we samen.
  • In het uitvoeringsprogramma richten we ons vooral op preventie, het voorkomen van alcoholgebruik door jongeren. De plannen in dit uitvoeringsprogramma zijn onder te verdelen in regelgeving & beleid, bewustwording & educatie en toezicht & handhaving.Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud