Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Spreidingsplan Toekomst basisonderwijs Weststellingwerf

Spreidingsplan Toekomst basisonderwijs Weststellingwerf

In 2017 hebben de schoolbesturen Comprix en Tjongerwerven gebruik gemaakt van de rijksregeling krimpgelden. De schoolbesturen hebben hiervoor gezamenlijk een traject doorlopen. De mogelijke herschikking van scholen is een complex proces. De schoolbesturen hebben aangegeven dat dit in hun ogen niet mogelijk is zonder het realiseren van nieuwe (her)huisvesting. Daarom voeren we overleg met de schoolbesturen om te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak.