Terug

Stellingwerfs

Stellingwerfs

De schoolbesturen in Weststellingwerf hebben een ontheffing voor het Friestalig onderwijs. Wij geven subsidie aan schoolbesturen om te kunnen voldoen aan de talige kant van Heemkunde.



Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud