Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Toegang naar jeugdhulp

Toegang naar jeugdhulp

Kinderen kunnen naar jeugdhulp verwezen worden door het gebiedsteam of andere verwijzers zoals huisartsen, jeugdartsen en voogden.
Voor de toegang via het gebiedsteam gaan we scherper letten op de inzet van hulp door de aanbieders door:

    1. Bij verwijzing naar zwaardere intensiteiten en specifieke profielen standaard de orthopedagoog in te schakelen (4-ogenprincipe)
    2. De te behalen resultaten beter te formuleren
    3. Vlechtwerkers toetsen het behaalde resultaat wanneer het stopbericht ontvangen is. Het gaat hier vooralsnog alleen om de verwijzingen die het gebiedsteam heeft gedaan. De backoffice geeft door wanneer een stopbericht is ontvangen.

Om de gebiedsteams te ondersteunen bij de onderdelen b en c organiseren we hiervoor trainingen.