Terug

Toepassen actuele wetgeving

Toepassen actuele wetgeving

Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid om een bepaling over de bestuurlijke gedragsaanwijzing woonoverlast in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen. Op 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. Samen met het Sociaal domein geven we hier vorm aan.Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud