Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Toezicht houden op schoolbestuur Comprix

Toezicht houden op schoolbestuur Comprix

In 2008 is het openbaar basisonderwijs verzelfstandigd. Schoolbestuur Comprix is sindsdien verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs in Weststellingwerf.  Vanuit de wet heeft de gemeente een zorgplicht als het gaat om voldoende scholen voor openbaar basisonderwijs. De gemeenteraad heeft daarom een extern toezichthoudende rol. Dit betekent dat de gemeenteraad jaarlijks de begroting en jaarstukken van schoolbestuur Comprix ontvangt.