Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren geplande werkzaamheden infrastructuur

Uitvoeren geplande werkzaamheden infrastructuur

 

  • In deze collegeperiode gaan wij een aantal projecten uitvoeren om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Daarmee denken wij dat de ‘grote’ verkeersopgaven op basis van onze huidige verkeersstructuur klaar zijn. Als de projecten klaar zijn, gaan wij bekijken of er nog knelpunten zijn in de infrastructuur van Wolvega en Noordwolde. Het gaat hier om de knelpunten die invloed hebben op de veiligheid, bereikbaarheid en de doorstroming;
  • Op grond van die inventarisatie en indien nodig maken wij plannen om de knelpunten op te lossen;
  • Wij houden bij nieuwe plannen rekening met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (duurzaam) verkeer en vervoer.
  • Wij verwachten in 2021 besluitvorming over de inventarisatie van de knelpunten en de mogelijke oplossingen.
  • Daarna kunnen wij ook meer duidelijkheid geven over de kosten. Wij komen dan met een voorstel.