Terug

Versterken betrokkenheid grote kernen

Versterken betrokkenheid grote kernen

Het zijn de verenigingen en andere verbanden die een belangrijke basis vormen  voor ‘het elkaar kennen” en  “naar elkaar omkijken”. We zijn overtuigd van de preventieve werking van deze aanwezige “stille kracht” als het gaat om gezondheid en zorg voor elkaar. Van oudsher zijn de kleine dorpen beter georganiseerd dan onze grote kernen Noordwolde en Wolvega. Naast de bestaande samenwerking met de kleine dorpen, zetten we daarom (ook) extra in op  de buurten en wijken in Noordwolde en Wolvega en willen we met hen het gesprek voeren over sociale en fysieke ontwikkelingen.  Daarbij is het belangrijk om ook met de inwoners te bespreken wat zij willen en kunnen doen in de wijken. In 2020 werken we dit uit  als basis voor de goede onderlinge samenwerking.Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud