Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Werken aan een energie-neutrale gemeente (pijler 1: Energie-neutraal)

Werken aan een energie-neutrale gemeente (pijler 1: Energie-neutraal)

  • Wij leveren een bijdrage aan de uitwerking van de Regionale Energiestrategie Fryslân (RES-Fryslân);
  • Vanuit de RES-Fryslân werken wij (financiële) vervolgvoorstellen uit voor een integrale/planmatige aanpak van de energietransitie in onze gemeente. Zo nodig leggen wij deze (gefaseerd) ter besluitvorming voor aan uw raad;
  • Wij maken een begin met de voorbereiding van de Warmtevisie Weststellingwerf;
  • Wij stimuleren duurzame dorpsinitiatieven (ook met inzet van de bestemmingsreserve Energietransitie);
  • Wij stellen een uitvoeringsprogramma Verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed op (inclusief de bijbehorende financieringsvoorstellen);
  • Wij maken met de woningcorporaties prestatieafspraken over het verduurzamen van de woningvoorraad.