Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Werken aan een klimaat-robuuste gemeente (pijler 3: Klimaat-robuust)

Werken aan een klimaat-robuuste gemeente (pijler 3: Klimaat-robuust)

  • De knelpunten bij extreme regenval zijn bekend. In het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023 geven wij aan wat wij aan de overlast gaan doen (zie verder onder het taakveld Riolering).