Terug

Werken aan een volledige circulaire gemeente (pijler 2: Circulaire Economie)

Werken aan een volledige circulaire gemeente (pijler 2: Circulaire Economie)

  • Wij geven verder uitvoering aan het door onze gemeente ondertekende manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (en daar waar mogelijk schakelen wij over op duurzame gemeentelijke tractiemiddelen);
  • Op basis van de door uw raad vastgestelde startnotitie werken wij aan een herijking van het Gemeentelijk Afvalstoffenplan (zie verder onder het taakveld Afval)


Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud