Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Werken met de omgevingsvisie

Werken met de omgevingsvisie

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie is hoe de  grote lijnen uit de visie kunnen worden vertaald naar de praktijk op dorps- en buurtniveau. Zo stimuleert de gemeente inwoners om zelf aan de slag te gaan met hun ideeën en wensen, bijvoorbeeld door deze te vertalen naar een eigen dorpsvisie. Het uitgangspunt is dat zij zelf het initiatief nemen en dit aanpakken op een manier die past bij de aard en schaal van het dorp of wijk.  De verwachtingen over en weer moeten daarbij helder zijn. Dit kan door  afspraken te maken over de samenwerking met de gemeente. Met de pilot in Nijeholtpade leren wij veel over het proces om te komen tot en het beheren van die afspraken en de afstemming daarover. Dit vraagt goede afstemming tussen de initiatiefnemers en gemeente. Dit en de interne samenwerking is een organisatorisch aandachtspunt.