Meer
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud

Terug

Zorgen dat gezondheid onderdeel is van alle beleidsterreinen en afdelingen

Zorgen dat gezondheid onderdeel is van alle beleidsterreinen en afdelingen

  • Wij blijven gezondheid verbinden aan de omgeving van inwoners van gemeente Weststellingwerf. De definitieve Omgevingsvisie van Weststellingwerf bepaalt de mate waarin en op welke wijze wij gezondheid meewegen in de fysieke omgeving.
  • Wij nemen gezondheid op in nieuwe beleidsplannen;
  • Wij onderzoeken of en op welke wijze inkoop en aanbestedingen kunnen bijdragen aan de doelstellingen van ons lokaal gezondheidsbeleid.