Kerngegevens

Kerngegevens

Kerngegevens Rekening 2019 Begroting 2019 Rekening 2018
Sociale structuur 31-12-2019 1-1-2019  31-12-2018
Inwoners
 van 0-4 jaar 946 1.120 968
 van 5-19 jaar 4.189 4.280 4.238
 van 20-64 jaar 14.197 14.260 14.225
 vanaf 65 jaar 6.577 6.100 6.420
Totaal inwoners 25.909 25.760 25.851
Uitkeringsgerechtigden 459 500 473
Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente in km²*
binnenwater 8,15 8,15 7,73
overig 220,30 220,30 220,71
Totaal oppervlakte 228,45 228,45 228,44
Woonruimten
Koopwoningen (excl.recreatie) 7.820 7.575 7.776
Huurwoningen 3.301 3.484 3.318
Recreatiewoningen 145 127 130
Totaal woonruimten 11.266 11.186 11.224
Woonwagens 16 16 16
Woonschepen 1 1 1
Lengte van de wegen in meters
Binnen de bebouwde kom 118.653 118.440 116.430
Buiten de bebouwde kom 284.600 284.600 284.600
Totaal lengte van de wegen 403.253 403.040 401.030
Lengte van de fietspaden in meters 84.861 84.861 84.861
Aantal m2 openbaar groen 1.129.539 1.080.041 1.038.822

*Bron: CBS statline regionale kerncijfers - Bron geraadpleegd op 25 februari 2020