Kerngegevens

Kerngegevens

 

 

Kerngegevens Jaarstukken 2020 begroting 2021 Begroting 2022 Prognose 2023 Prognose 2024 Prognose 2025
Sociale structuur 31-12-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025
Inwoners
 van 0-4 jaar 958 1.000 960 960 960 960
 van 5-19 jaar 4.134 4.300 4.175 4.175 4.175 4.175
 van 20-64 jaar 14.280 13.700 14.300 14.350 14.350 14.350
 vanaf 65 jaar 6.747 6.900 6.700 6.675 6.650 6.625
Totaal inwoners 26.119 25.900 26.135 26.160 26.135 26.110
Uitkeringsgerechtigden 439 485 450 470 470 470
Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente in km²
binnenwater 8,15 7,73 8,15 8,15 8,15 8,15
land 220,30 220,71 220,30 220,30 220,30 220,30
Totaal oppervlakte 228,45 228,44 228,45 228,45 228,45 228,45
Woonruimten
Koopwoningen (excl.recreatie) 7.857 7.931 7.976 8.021 8.066 8.111
Huurwoningen 3.288 3.327 3.332 3.337 3.342 3.347
Recreatiewoningen 148 158 183 208 208 208
Totaal woonruimten 11.293 11.416 11.491 11.566 11.616 11.666
Woonwagens 16 16 16 16 16 16
Woonschepen 1 1 1 1 1 1
Lengte van de wegen in meters
Binnen de bebouwde kom 118.653 120.343 121.251 121.251 121.251 121.251
Buiten de bebouwde kom 284.600 284.600 284.740 284.740 284.740 284.740
Totaal lengte van de wegen 403.253 404.943 405.991 405.991 405.991 405.991
Lengte van de fietspaden in meters 84.861 84.861 87.854 87.854 87.854 87.854
Aantal m2 openbaar groen 1.129.622 1.129.329 1.129.559 1.132.059 1.134.559 1.137.059