Kerngegevens

Kerngegevens

Kerngegevens

Rekening
2016

Begroting
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Sociale structuur  31-12-2016 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021
  Inwoners           
     van 0-4 jaar  935  1.080 1.080 1.080 1.080
     van 5-19 jaar  4.374 4.390 4.390 4.390 4.390
     van 20-64 jaar  14.118 14.200 13.900 13.600 13.300
     vanaf 65 jaar  6.166 6.030  6.330 6.630

6.930

  Totaal inwoners  25.593  25.700  25.700 25.700 25.700
               
  Uitkeringsgerechtigden 544 540 540 540 540
               
Fysieke structuur          
  Oppervlakte gemeente in hectare          
    binnenwater  392  392 392 392 392
    overig  22.052 22.052 22.052 22.052 22.052
  Totaal oppervlakte  22.444 22.444 22.444 22.444 22.444
               
  Woonruimten          
    Koopwoningen (excl.recreatie)  7.529  7.545 7.545 7.545 7.545
    Huurwoningen  3.473 3.496 3.496 3.496 3.496
    Recreatiewoningen  126 126 126 126 126
  Totaal woonruimten  11.128  11.167 11.167 11.167 11.167
               
  Woonwagens  16  16  16 16 16
  Woonschepen  1  1 1 1 1
               
  Lengte van de wegen in meters           
    Binnen de bebouwde kom  116.318 116.430 116.430 116.430 116.430
    Buiten de bebouwde kom  284.600 284.600 284.600 284.600 284.600
  Totaal lengte van de wegen  400.918 401.030 401.030 401.030 401.030
               
  Lengte van de fietspaden in meters  84.825  84.576 84.576 86.576 86.576
  Aantal m2 openbaar groen  1.035.320  1.038.083  1.050.000  1.050.000  1.050.000
               

Prognose

2018

Prognose

2019

Prognose

2020