Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

1 Kwalitatief goed onderwijs

1  Kwalitatief goed onderwijs
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans

Goed onderwijs is de drijvende kracht achter de ontwikkeling en ontplooiing van ieder mens. Elke leerling in Weststellingwerf verdient onderwijs dat hem of haar stimuleert zijn of haar talenten maximaal te ontwikkelen en benutten. Onderwijs draagt bij aan een brede ontwikkeling van leerlingen.

Uiteraard heeft ook in 2018 de kwaliteit van het onderwijs in Weststellingwerf onze aandacht. Jaarlijks hebben we hierover contact met de schoolbesturen.

Randvoorwaarde hiervoor is het verzorgen van een optimale huisvesting en een gevarieerd onderwijsaanbod. Ook handhaving en uitvoering van de Leerplichtwet en het regelen van leerlingenvervoer is voorwaardenscheppend.

Vanuit verschillende beleidsvelden is er aandacht voor beheersing van de Nederlandse taal. Taal is de sleutel naar het leven, naar zelfontplooiing, participatie en werk. Het is bepalend voor gezondheid, welbevinden en welzijn.