Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

1. Afspraken GGD/JGZ Fryslân

1. Afspraken GGD/JGZ Fryslân
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

Afspraken maken met GGD/Jeugdgezondheidszorg Fryslân over het uitvoeren van de wettelijke taken vanuit de Wet publieke gezondheid. Dit doen we binnen de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Fryslân.